V Bieg Sylwestrowy

27 grudnia 2010 r. - Stary Rok - Nowy Rok...

Fotografia powyżej nasuwa pytanie, skądinąd w tym czasie powszechne, co ten Nowy Rok nam przyniesie? Panowie burmistrzowie – stary i nowy, biegli razem ramię w ramię… i niech ten przykład pójdzie w świat.