Regulamin XIV Biegu Rolnika w Kapicach

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter
oraz Klub Sportowy „Maratonka” Grajewo
Mieszkańcy wsi Kapice
serdecznie zapraszają na:

XIV Bieg Rolnika
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS Rolników
Kapice, 16 września 2023 r.

Organizatorzy i współorganizatorzy:

Wójt Gminy Grajewo, KS Maratonka Grajewo, Sołectwo Kapice, Koło Gospodyń Wiejskich w Kapicach, Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, Straż Gminna Gminy Grajewo, OSP gminy Grajewo.

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, SM Mlekpol,  Saldo Plus, PPHU "JĘDRUŚ", YASAM, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zagłoba, Pasieka Rodziny Niedziołko, Wilcze wrota - muzeum wilka w Kapicach, Placówka Terenowa KRUS w Grajewie, parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu.

Współpraca medialna:

www.e–grajewo.pl, www.zyciegrajewa.pl, www.grajewo24.pl

1. Program XIV Biegu Rolnika

Miejsce i termin:
Teren rekreacyjny w Kapicach, 16.09.2023 r. (sobota) od godz. 10.00

Program:

10.00 zbiórka uczestników i uroczyste otwarcie,

10.15 dziewczęta w wieku przedszkolnym (rocznik 2017 i młodsze)   250 m,
          chłopcy w wieku przedszkolnym (rocznik 2017 i młodsi)   250 m,

10.20 dziewczęta w wieku 7 - 8 lat (roczniki 2016 i 2015)   500 m,
          chłopcy w wieku 7 - 8 lat (roczniki 2016 i 2015)  
500 m,

10.35 dziewczęta w wieku 9 - 10 lat (roczniki 2014 i 2013)   500 m,
          chłopcy w wieku 9 - 10 lat (roczniki 2014 i 2013)   500 m,

10.50 dziewczęta w wieku 11 - 12 lat (roczniki 2012 i 2011)   750 m,
          chłopcy w wieku 11 - 12 lat (roczniki 2012 i 2011)   750 m,

11.05 biegi integracyjne dla niepełnosprawnych,

11.10 dziewczęta w wieku 13 - 14 lat (roczniki 2010 i 2009) 1000 m,
          chłopcy w wieku 13 - 14 lat (roczniki 2010 i 2009) 1000 m,

11.30 bieg główny około 5500 m (kategoria open oraz rolników) i bieg Gospodyni Wiejskiej ok. 1500 m (kategoria gospodyn wiejskich oraz nieklasyfikowana kategoria open) – start wspólny. Trasa nie jest atestowana. Zawodnicy będą sklasyfikowani tylko na dystansie, jaki zadeklarują w biurze zawodów.

Około godz. 12.45 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, spotkanie integracyjne, ciepły posiłek, poczęstunek, napoje, kawa, herbata.

Uwaga: Dekoracja zawodników w kat. dzieci i młodzieży następować będzie po ukończeniu danego biegu.

2. Trasa biegu na 1,5 i 5,5 km

Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez wolontariuszy, prowadzić będzie drogami asfaltowymi, drogami szutrowymi i polnymi. Start i meta obu biegów będzie znajdowała się przy terenie rekreacyjnym w Kapicach. Bieg główny odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego oraz wskazówek organizatorów.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo.

Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy(–czki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Od zawodników niepełnoletnich biorących udział w biegu głównym wymagana będzie pisemna zgoda rodziców.  Zawodnicy (–czki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Uwaga! Opłaty startowej nie ma!

Zgłoszenia
Zgłoszenia imienne do udziału w biegu głównym (5,5 km) i biegu Gospodyni Wiejskiej (1,5 km) przyjmujemy na stronie www.elektronicznezapisy.pl do 15.09.2022 (należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, województwo i/lub przynależność klubową, wybrać dystans (5,5 km lun 1,5 km) kategorię - open, rolników, gospodyń wiejskich). Można będzie się zapisać w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 11.00 w biurze zawodów. Przygotujemy 60 pakietów startowych, które w pierwszej kolejności otrzymają zawodnicy zgłoszeni internetowo. Lista zgłoszonych zawodników będzie dostępna na stronie www.maratonka.pl. Do weryfikacji zawodników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku rolników – decyzja o podatku gruntowym lub inny dokument potwierdzający przynależność do tej kategorii, zaś w przypadku klasyfikowania w kategorii gospodyni wiejskiej – udowodnienie przynależności do koła gospodyń wiejskich, które funkcjonuje w miejscowości zamieszkania danego biegacza. Fakt zamieszkiwania lub zameldowania na wsi nie jest wystarczający do zakwalifikowania zawodnika do kategorii rolników czy gospodyń wiejskich (ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Komisja Sędziowska). Rolnikiem jest osoba, która żyje z rolnictwa, hoduje zwierzęta, uprawia rolę itp.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. 604 550 860, e–mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
t
el. 516 109 383, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

4. Klasyfikacja i nagrody

W biegu głównym:

– żywy kogut dla zwycięzców biegu na dystansie 5,5 km w kat. open mężczyzn i kobiet,

– puchary dla zwycięzców biegu na dystansie 5,5 km w kat. open mężczyzn i kobiet,
puchary Sołtysa wsi Kapice w biegu Gospodyni Wiejskiej,

– w kategoriach open kobiet i mężczyzn – za miejsca I-III nagrody rzeczowe (dystans 5500 m),

– w kategoriach rolników kobiet i mężczyzn – za miejsca I-VI nagrody rzeczowe na dystansie 5500 m,
- w kategorii gospodyni wiejskiej (1500 m) nagrody rzeczowe za miejsca I-VI kobiet i mężczyzn (członków kół gospodyń wiejskich); kategoria open nie jest nagradzana,

– okolicznościowe medale i upominki dla pierwszych 60 zawodników, którzy ukończą bieg główny.

W biegach towarzyszących za I–III miejsca okolicznościowe medale i pamiątkowe medale za miejsca IV–X. Słodycze dla wszystkich uczestników.

5. Kontakt

Wiesław Jerulank tel. 604 550 860, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Waldemar Szycik  tel. 516 109 383,  e–mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.