Regulamin XIII Biegu Rolnika w Ciemnoszyjach

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter
oraz Klub Sportowy „Maratonka” Grajewo
serdecznie zapraszają na:

XIII Bieg Rolnika
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS Rolników
Ciemnoszyje, 17 września 2022 r.

Organizatorzy i współorganizatorzy:

Wójt Gminy Grajewo, KS Maratonka Grajewo, Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, Straż Gminna Gminy Grajewo, OSP gminy Grajewo.

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, EKO–DOM Sp. z o.o. Szymany, SM Mlekpol, Biebrzański Park Narodowy, firma SaMASZ, PPHU "JĘDRUŚ".

Współpraca medialna:

www.e–grajewo.pl, www.zyciegrajewa.pl, www.grajewo24.pl

1. Program XIII Biegu Rolnika

Miejsce i termin:
Świetlica Wiejska w Ciemnoszyjach, 17.09.2022 r. (sobota) od godz. 10.00

Program:

10.00 zbiórka uczestników i uroczyste otwarcie,

10.15 dziewczęta w wieku przedszkolnym (rocznik 2016 i młodsze)   250 m,
          chłopcy w wieku przedszkolnym (rocznik 2016 i młodsi)   250 m,

10.20 dziewczęta w wieku 7 - 8 lat (roczniki 2015 i 2014)   500 m,
          chłopcy w wieku 7 - 8 lat (roczniki 2015 i 2014)  
500 m,

10.35 dziewczęta w wieku 9 - 10 lat (roczniki 2013 i 2012)   500 m,
          chłopcy w wieku 9 - 10 lat (roczniki 2013 i 2012)   500 m,

10.50 dziewczęta w wieku 11 - 12 lat (roczniki 2011 i 2010)   750 m,
          chłopcy w wieku 11 - 12 lat (roczniki 2011 i 2010)   750 m,

11.05 biegi integracyjne dla niepełnosprawnych,

11.10 dziewczęta w wieku 13 - 14 lat (roczniki 2009 i 2008) 1000 m,
          chłopcy w wieku 13 - 14 lat (roczniki 2009 i 2008) 1000 m,

11.30 bieg główny około 5000 m (kategoria open oraz rolników) i bieg Farmera ok. 2500 m (bez kategorii) – start wspólny. Trasa nie jest atestowana. Zawodnicy będą sklasyfikowani tylko na dystansie, jaki zadeklarują w biurze zawodów.

Około godz. 12.45 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, spotkanie integracyjne, ciepły posiłek, poczęstunek, napoje, kawa, herbata.

Uwaga: Dekoracja zawodników w kat. dzieci i młodzieży następować będzie po ukończeniu danego biegu.

2. Trasa biegu na 2,5 i 5 km

Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez wolontariuszy, prowadzić będzie drogami asfaltowymi, chodnikiem z płyt drogami szutrowymi i polnymi. Start będzie znajdował się w gospodarstwie Reginy i Jana Zawadzkich. Zawodnicy przebiegną przez wieś i skręcą w drogę szutrową. Po dobiegnięciu do lasu - w prawo dobiegają do drogi krajowej, tam chodnikiem do świetlicy wiejskiej i rozpoczyną drugą rundę. Uczestnicy biegu Farmera tu finiszują (po 1 rundzie). Powrót do mety w okolicę świetlicy wiejskiej odbędzie się tą samą trasą. Bieg główny odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego oraz wskazówek organizatorów.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy(–czki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Od zawodników niepełnoletnich biorących udział w biegu głównym wymagana będzie pisemna zgoda rodziców.  Zawodnicy(–czki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Uwaga! Opłaty startowej nie ma!

Zgłoszenia imiennego do udziału w biegu głównym (5 km) i biegu Farmera (2,5 km) przyjmujemy na stronie www.elektronicznezapisy.pl do 15.09.2022 (należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, województwo i/lub przynależność klubową, kategorię - open, rolników). Można będzie się zapisać w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 11.00 w biurze zawodów. Przygotujemy 60 pakietów startowych, które w pierwszej kolejności otrzymają zawodnicy zgłoszeni internetowo. Lista zgłoszonych zawodników będzie dostępna na stronie www.maratonka.pl. Do weryfikacji zawodników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku rolników – decyzja o podatku gruntowym lub inny dokument potwierdzający przynależność do tej kategorii. Fakt zamieszkiwania lub zameldowania na wsi nie jest wystarczający do zakwalifikowania zawodnika do kategorii rolników (ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Komisja Sędziowska).

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. 604 550 860, e–mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
t
el. 516 109 383, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

4. Klasyfikacja i nagrody

W biegu głównym:

– żywy kogut dla zwycięzców biegu na dystansie 5 km w kat. open mężczyzn i kobiet,

– puchary dla zwycięzców biegu na dystansie 5 km w kat. open mężczyzn i kobiet,
puchary Sołtysa wsi Ciemnoszyje w biegu Farmera,

– w kategoriach open kobiet i mężczyzn – za miejsca I-III nagrody rzeczowe (dystans 5000 m),

– w kategoriach rolników kobiet i mężczyzn – za miejsca I-VI nagrody rzeczowe na dystansie 5000 m,
- w biegu Farmera (2500 m) nagrody rzeczowe za I-III miejsca kobiet i mężczyzn,

– okolicznościowe medale i upominki dla pierwszych 60 zawodników, którzy ukończą bieg główny.

W biegach towarzyszących za I–III miejsca okolicznościowe medale i pamiątkowe medale za miejsca IV–X. Słodycze dla wszystkich uczestników.

5. Kontakt

Wiesław Jerulank tel. 604 550 860, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Waldemar Szycik  tel. 516 109 383,  e–mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.