Sztafety zgłoszone do biegów na 10 lipca 2022

Lp.  Nazwa, kapitan Skład  4x480     4x960    4x1440 
1 USA
kpt. Ronni Solano

1. Ronni Solano
2. Eben Larkin
3. Patrick Bodine
4. Aleia Moreno

tak    
2 USA
kpt. Alejandra Montejano  
1. Alejandra Montejano
2. Jesse Tonkin
3. Logan Wagner
4. James Stout
   tak  
3 USA
kpt. Kairhea Gordan
1. Kairhera Gordan
2. Roque Gomez
3. Donald Brewer
4. Alan Dent
     tak
4 SP nr 4
kpt. Wiesław Jerulank
1.
2.
tak    
5   1.
2.
     
6          
7          
8          
9          
10