Sztafety zgłoszone do biegów na 9 lipca 2023

Lp.  Nazwa, kapitan Skład  4 x 330     4 x 660    4 x 990 
1  

1.
2.

     
2   1.
2.
     
3   1.
2.
     
4   1.
2.
     
5   1.
2.
     
6   1.
2.
     
7   1.
2.
     
8          
9          
10