Regulamin XII Biegu Rolnika w Białogrądach

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter
oraz Klub Sportowy „Maratonka” Grajewo
serdecznie zapraszają na:

XII Bieg Rolnika
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS Rolników
14 września 2019

Patronat honorowy:

Waldemar Remfeld - Starosta Powiatu Grajewskiego

Jacek Konieczny – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród

Organizatorzy i współorganizatorzy:

Wójt Gminy Grajewo, KS Maratonka Grajewo, Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Grajewie, Straż Gminna Gminy Grajewo, OSP gminy Grajewo, Nadleśnictwo Rajgród, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Białogrądy, p. Stanisław Bałdyga.

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Nowicki, Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, EKO–DOM Sp. z o.o. Szymany, Elektronik, Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Kacprowski, SM Mlekpol, Provimi Polska Sp. z o.o., Tetra Pak sp. z o.o., Biebrzański Park Narodowy.

Współpraca medialna:

www.e–grajewo.pl, www.zyciegrajewa.pl, www.grajewo24.pl, www.iregionalni.pl, Gazeta Współczesna, Giganet.

1. Program XII Biegu Rolnika

Miejsce i termin:
Świetlica Wiejska w Białogrądach oraz zamek w Białogrądach, 14.09.2019r. od godz. 10.00 (sobota)

Program:

10.00 zbiórka uczestników i uroczyste otwarcie,

10.15 dziewczęta w wieku przedszkolnym (rocznik 2013 i młodsze)   250 m,
          chłopcy w wieku przedszkolnym (rocznik 2013 i młodsi)   250 m,

10.20 dziewczęta w wieku 7 - 8 lat (rocznik 2012-2011)   500 m,
         chłopcy w wieku 7 - 8 lat (rocznik 2012-2011)  
500 m,

10.35 dziewczęta w wieku 9 - 10 lat (rocznik 2010-2009)   500 m,
          chłopcy w wieku 9 - 10 lat (rocznik 2010-2009)   500 m,

10.50 dziewczęta w wieku 11 - 12 lat (rocznik 2008-2007)   750 m,
          chłopcy w wieku 11 - 12 lat (rocznik 2008-2007)   750 m,

11.05 biegi integracyjne dla niepełnosprawnych,

11.10 dziewczęta w wieku 13 - 14 lat (rocznik 2006-2005) 1000 m,

11.20 chłopcy w wieku 13 - 14 lat (rocznik 2006-2005) 1000 m,

11.30 Bieg główny około 5000 m (kategoria open oraz rolników) – start wspólny. Trasa nie jest atestowana. Zawodnicy (kategoria open i rolnicy) mogą również wybrać dystans krótszy – 2000 m. Zawodnicy będą sklasyfikowani tylko na dystansie, jaki zadeklarują w biurze zawodów.

Około godz. 12.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, spotkanie integracyjne, ciepły posiłek, poczęstunek, napoje, kawa, herbata przy zamku w Białogrądach.

Uwaga: Dekoracja zawodników w kat. dzieci i młodzieży następować będzie po ukończeniu danego biegu.

2. Trasa biegu na 2 i 5 km:

Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez wolontariuszy, prowadzić będzie drogami asfaltowymi, polnymi i leśnymi. Start będzie znajdował się w okolicy świetlicy wiejskiej w Białogrądach. Zawodnicy przebiegną przez wieś i skręcą w lewo na drogę powiatową w kierunku Osowca. Po dobiegnięciu do lasu (około 1 km) zawodnicy zapisani na dystans 2000 m wykonają nawrót i tą samą drogą wrócą w okolicę świetlicy wiejskiej, gdzie znajdować się będzie również meta. Pozostali zawodnicy (dystans 5000 m), skręcają w lewo w drogę leśną w kierunku Kapic, następnie na rozwidleniu (po około 250 metrach) w prawo. Po przebiegnięciu kolejnych 650 metrów zawodnicy skręcają w prawo i biegną do Krzyża na uroczysku Toki, gdzie oznaczony będzie nawrót. Powrót do mety w okolicę świetlicy wiejskiej odbędzie się tą samą trasą. Bieg główny odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego oraz wskazówek organizatorów.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy(–czki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Od zawodników niepełnoletnich biorących udział w biegu głównym wymagana będzie pisemna zgoda rodziców.  Zawodnicy(–czki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Opłata startowa 10 zł – w dniu zawodów w biurze zawodów.

Zgłoszenia. Zgłoszenia imiennego do udziału w biegu głównym (2 lub 5 km) można dokonać wypełniając formularz dostępny na stronie www.maratonka.pl oraz w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 11.00 w biurze zawodów. Przygotujemy 60 pakietów startowych, które w pierwszej kolejności otrzymają zawodnicy zgłoszeni internetowo. Lista zgłoszonych zawodników będzie dostępna na stronie www.maratonka.pl. Do weryfikacji zawodników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku rolników – decyzja o podatku gruntowym lub inny dokument potwierdzający przynależność do tej kategorii. Fakt zamieszkiwania lub zameldowania na wsi nie jest wystarczający do zakwalifikowania zawodnika do kategorii rolników (ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Komisja Sędziowska). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604 550 860 e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub 516 109 383

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga: W przypadku zgłoszenia się chętnych utworzymy dodatkową kategorię pracowników Lasów Państwowych.

Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

4. Klasyfikacja i nagrody

W biegu głównym:

– żywy kogut dla zwycięzców biegu na dystansie 5 km w kat. open Mężczyzn i Kobiet,

– puchar ufundowany przez Nadleśniczego Ndleśnictwa Rajgród dla zwycięzców biegu na dystansie 5 km w kat. open Mężczyzn i Kobiet,

– w kategoriach open kobiet i mężczyzn – za miejsca I-III nagrody rzeczowe (dystans 5000 m i 2000 m),

– w kategoriach rolników kobiet i mężczyzn – za miejsca I-V nagrody rzeczowe na dystansie 2000 m oraz 5000m,

– okolicznościowe medale i upominki dla pierwszych 60 zawodników, którzy ukończą bieg główny.

W biegach towarzyszących za I–III miejsca okolicznościowe medale i koszulki, pamiątkowe medale za miejsca IV–X. Słodycze dla wszystkich uczestników.

5. Kontakt

Wiesław Jerulank tel. 604550860 e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Waldemar Szycik  tel. 516 109 383,  e–mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.