9 rol logoRegulamin IX Biegu Rolnika

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter i Klub Sportowy „Maratonka” Grajewo
serdecznie zapraszają na:

IX Bieg Rolnika
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS Rolników
17 września 2016
BIAŁASZEWO

Organizatorzy i Współorganizatorzy:

Wójt Gminy Grajewo, KS Maratonka Grajewo, Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Grajewie, ZS „Strzelec” OSW, Straż Gminna Gminy Grajewo,OSP Białaszewo

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Nowicki, Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, PHN Cennas Sp. z o.o., EKO-DOM Sp. z o.o. Szymany, Contino Winds Partners Sp. z o.o., Elektronik, Gabinet weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Kacprowski

Współpraca medialna:

www.e-grajewo.pl, www.zyciegrajewa.pl, www.grajewo24.pl, www.iregionalni.pl, Radio Nadzieja, Gazeta Współczesna

1. Program IX Biegu Rolnika

Miejsce i termin:
Białaszewo 17.09.2016 r. godz. 10.00 (sobota) Szkoła Podstawowa w Białaszewie.

Program:

10.00 zbiórka uczestników,

10.05 uroczyste otwarcie,

10.15 klasy 0 – I szkoły podstawowe dziewczęta 250 m,
klasy 0 – I szkoły podstawowe chłopcy 250 m,

10.20 klasy II – III szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,
klasy II – III szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

10.35 klasy IV - V szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,
klasy IV - V szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

10.50 klasy VI szkoły podstawowe dziewczęta 750 m,
klasy VI szkoły podstawowe chłopcy 750 m,

11.05 biegi integracyjne dla niepełnosprawnych,

11.10 gimnazja dziewczęta 750 m,

11.20 gimnazja chłopcy 1500 m,

11.30 Bieg Główny 6000 m – start wspólny.

Po biegu uczestnicy otrzymają ciepły posiłek, napoje, kawę, herbatę.

Około godz. 12.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród przy Szkole Podstawowej w Białaszewie.

Uwaga: Dekoracja zawodników w kat. dzieci i młodzieży następować będzie po ukończeniu danego biegu.

2. Trasa biegu:

Start zlokalizowany jest przed szkołą w Białaszewie (ulica Kopernika).  Po starcie biegniemy ulicą Kopernika w kierunku Klimaszewnicy (około 450 m), za kościołem skręcamy w lewo na drogę leśną w kierunku Sośni i biegniemy nią (około 600 m) do skrętu w prawo na drogę szutrową prowadzącą do  Sojczynka. Drogą do Sojczynka pokonujemy kolejne 1950 do nawrotu, którym będzie obiegnięcie krzyża (kapliczki) w Sojczynku. Wracamy tą samą trasą do mety usytuowanej w okolicy szkoły, ale na drodze do Wólki Brzozowej (za ośrodkiem zdrowia). Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy i oznakowana co 1 km.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy (-czki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Od zawodników niepełnoletnich biorących udział w biegu głównym wymagana będzie pisemna zgoda rodziców.  Zawodnicy (-czki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Opłata startowa 10 zł - w dniu zawodów w biurze zawodów.

Zgłoszenia. Zgłoszenia imienne do udziału w biegu głównym przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres grajewo&maratonka.pl do 16.09.2016 i ewentualnie w dniu zawodów (o ile nie zostanie zamknięta lista startowa po wyczerpaniu limitu zgłoszeń 60 zawodników) od godz. 10.00 do godz. 11.25 w biurze zawodów. Do weryfikacji zawodników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku rolników - decyzja o podatku gruntowym lub inny dokument potwierdzający przynależność do tej kategorii. Fakt zamieszkiwania lub zameldowania na wsi nie jest wystarczający do zakwalifikowania zawodnika do kategorii rolników (ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Komisja Sędziowska). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 608 082 342, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 516 109 383, e-mail: waldi8463&wp.pl.

Uwaga:
Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

4. Klasyfikacja i nagrody

W biegu głównym:

- żywy kogut dla zwycięzcy biegu w kat. mężczyzn i kobiet,
- w kategoriach open kobiet i mężczyzn – za miejsca I-III nagrody rzeczowe,
- w kategoriach rolników kobiet i mężczyzn – za miejsca I-VI nagrody rzeczowe,
- okolicznościowe medale dla pierwszych 60 zawodników, którzy ukończą bieg główny.

W biegach towarzyszących za I – III miejsca okolicznościowe medale, pamiątkowe medale za miejsca IV - X. Słodycze i pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

5. Kontakt

Waldemar Szycik  tel. 516 109 383,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lech Żabiński, tel. 608 082 342, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.