Sztafety zgłoszone do biegów na 11 lipca 2021

 

Lp.  Nazwa, kapitan Skład  4x480   4x960   4x1440 
1 TBS Grajewo
kpt. Wiesław Jerulank
1.
2.
tak tak  
2 Gmina Grajewo
kpt. Jacek Szeszko
1. Robert Turowski
2. Barbara Jankiewicz
3. Jakub Kwieciński
4.
tak    
3 SP nr 4
kpt. Wiesław Jerulank
1.
2.
tak    
4 CIS Grajewo
kpt. Elżbieta Linkowska
1.
2.
tak    
5 Przedszkole Miejskie nr 1  
kpt. Iwona Skowrońska
1.
2.
tak    
6          
7          
8          
9          
10