XXI Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka 11 maja 2019

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Burmistrz Grajewa – Dariusz Latarowski
w imieniu organizatorów

Serdecznie zaprasza na:

XXI MIĘDZYNARODOWY ULICZNY BIEG WILKA

Patronat Honorowy: Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego

Patronat Lokalny: Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski

Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa

Patronat medialny  Gazeta Współczesna

Partnerzy medialni: e-grajewo.pl , grajewo.pl, grajewo24.pl, iregionalni.pl, zyciegrajewa.pl, jadenapodlasie.pl

Zawody w ramach akcji „Polska Biega”

Organizatorzy:

Urząd Miasta Grajewa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Urząd Gminy Grajewo
Starostwo Powiatowe w Grajewie
Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku
Powiatowy SZS w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Klub Sportowy Maratonka

Współpraca:

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie
Jednostka Strzelecka 1011 ZS „Strzelec” OSW
Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
Jednostka OSP w Grajewie, Jednostki OSP Gminy Grajewo
NSZZ Solidarność O. Grajewo
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Szpitala Ogólnego w Grajewie

Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie
Młodzieżowa Rada Miasta Grajewa
Hufiec Środowiskowy OHP w Grajewie
Harcerze drużyn ZHP ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie

1. Program XXI Biegu Wilka

Miejsce i termin: Grajewo 11.05.2019 r. (sobota) godz. 8.30 – 14.00 parking przed Urzędem Miasta przy ul. Mickiewicza.

Program minutowy:

9.00 zbiórka uczestników i uroczyste otwarcie (na parkingu przed Urzędem Miasta),

9.05 biegi przedszkolaków i klas „0” 200 m,

9.15 klasy I szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,

9.20 klasy I szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

9.25 klasy II szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,

9.30 klasy II szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

9.35 klasy III szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,

9.45 klasy III szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

9.55 klasy IV szkoły podstawowe dziewczęta 800 m,

10.05 klasy IV szkoły podstawowe chłopcy 800 m,

10.15 klasy V szkoły podstawowe dziewczęta 800 m,

10.25 klasy V szkoły podstawowe chłopcy 800 m,

10.35 klasy VI szkoły podstawowe dziewczęta 800 m,

10.45 klasy VI szkoły podstawowe chłopcy 800 m,

10.55 klasy VII szkoły podstawowe dziewczęta 800 m,

11.05 klasy VII szkoły podstawowe chłopcy 800 m,

11.15 biegi integracyjne dla niepełnosprawnych,

11.20 klasy VIII szk. podst. i gimnazja - dziewczęta 800 m,

11.30 Klasy VIII szk. podst. i gimnazja - chłopcy 800 m,

11.35 szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta 800 m,

11.45 szkoły ponadgimnazjalne chłopcy 1600 m,

11.55 bieg otwarty dla wszystkich chętnych 800 m,

12.05 bieg główny 10 000 m – 5 pętli, start wspólny, limit czasu 90 min. (trasa posiada atest PZLA)

12.05 Nordic Walking – około 3500 m (limit 30 zgłoszeń)

Około 13.35 zakończenie imprezy i wręczenie nagród.

Wcześniej po każdym biegu dzieci i młodzieży dekoracja zwycięzców.

W czasie trwania zawodów dostępne będą plac zabaw, „dmuchańce”, stoiska gastronomiczne.

Centrum Integracji Społecznej zorganizuje wiele atrakcji dla najmłodszych m.in. malowanie twarzy, tatuaże wodne, balonowe zwierzątka, puszczanie baniek mydlanych.

Podczas Biegu Wilka na parkingu przed Urzędem Miasta zorganizowane będą punkty medyczne z możliwością bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru poziomu glukozy, cholesterolu, wykonania i interpretacji EKG, pomiarów antropometrycznych. Będzie można uzyskać bezpłatną poradę internisty, kardiologa, diabetologa, nefrologa, gastroenterologa oraz poradę sportowo-lekarską.

Przewidujemy również występy zespołów GCK.

2. Trasa biegu głównego (posiada atest PZLA):

Start – ul. Strażacka – ul. 11 Listopada – ul. Świerkowa – ul. Brzozowa – ul. Wierzbowa – ul. Parkowa – ul. Strażacka – ul. ks. Popiełuszki – ul. Mickiewicza – meta (5 pętli).

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo:

– do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy (zawodniczki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie, że biorą udział w biegu głównym na własną odpowiedzialność; od zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana będzie dodatkowo pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu głównym;

– zawodnicy (zawodniczki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność, impreza jest ubezpieczona przez Organizatora;

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione;

– przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

– szatnie dla zawodników będą dostępne w hali MOSiR przy ul. Strażackiej 2;

– informacje o noclegach dostępna jest u Organizatora (kontakt poniżej).

Zgłoszenia:

– zgłoszenia do biegu głównego (dystans 10 km) można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl (link na www.maratonka.pl) – limit przyjęć – 150 osób,

– zgłoszenia do udziału w biegu głównym przyjmowane będą również w dniu zawodów (o ile nie będzie wyczerpany limit) od godz. 8.00 do 11.35 w biurze zawodów w Urzędzie Miasta Grajewa przy ul. Strażackiej 6,

– dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami:
86 261 11 34 lub 604 55 08 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WPISOWE W BIEGU GŁÓWNYM wynosi: 40 PLNpłatne do dnia 09.05.2018 r. podczas rejestracji elektronicznej (DotPay) lub przelewem na rachunek bankowy klubu nr 43 8768 1013 1310 4997 2000 0010 BS w Szczuczynie Filia w Grajewie oraz 50 PLN przy zapisach w Biurze Zawodów. Zawodnicy rocznika 1959 i starsi są zwolnieni z opłaty startowej. Wniesione wpisowe nie podlega zwrotowi.
W ramach wpisowego zapewniamy medal, pakiet startowy (gadżet biegowy, bon na posiłek regeneracyjny po biegu, baton, numer startowy, agrafki, materiały promocyjne), izotonik na mecie.

4. Klasyfikacje i nagrody

Klasyfikacje Biegu Głównego:

  • Kategoria open kobiet i mężczyzn
  • Kategoria kobiet i mężczyzn zawodników powiatu grajewskiego
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

K junior / M junior (rocznik 2003–2002)

K 18–29 / M 18–29 (rocznik 2001–1990)

K 30–39 / M 30–39 (rocznik 1989–1980)

K 40–49 / M 40–49 (rocznik 1979–1970)

K 50–59 / M 50–59 (rocznik 1969–1960)

K 60–69 / M 60–69 (rocznik 1959–1950)

K 70+ / M 70+ (rocznik 1949 i starsi)

Nagrody:

– w biegu głównym w kategorii open kobiet i mężczyzn: nagrody rzeczowe za miejsca I – III,

– w biegu głównym w kategorii kobiet i mężczyzn z powiatu grajewskiego: nagrody rzeczowe za miejsca I-VI,

– w biegu głównym: pamiątkowe medale dla 150 zawodników,

– w biegu głównym w kategoriach wiekowych: statuetki, maskotki (wilki),

– w biegach towarzyszących dzieci i młodzieży: medale, upominki za miejsca I – III,

– w biegach towarzyszących dzieci i młodzieży: okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników XX Biegu Wilka,

– nagrody w biegach integracyjnych,

Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

5. Kontakt

Biuro zawodów:
MOSiR Grajewo
ul. Strażacka 2
19 – 200 Grajewo
tel. 86 261 11 34
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator biegu:
Wiesław Jerulank
tel. 604 550 860
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Maratonka Grajewo, ul. Strażacka 2, 19-200 Grajewo tel. 604 550 860.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.