XXII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka 8 maja 2021 r.

I Klubowe Mistrzostwa KS Maratonka

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Burmistrz Grajewa – Dariusz Latarowski
w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza na:

XXII MIĘDZYNARODOWY ULICZNY BIEG WILKA

I Klubowe Mistrzostwa KS Maratonka

Patronat Honorowy: Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego

Patronat Lokalny: Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski

Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa

Patronat medialny  Gazeta Współczesna
Partnerzy medialni: e-grajewo.pl, grajewo.pl, grajewo24.pl, zyciegrajewa.pl, jadenapodlasie.pl

 

Organizatorzy:

Urząd Miasta Grajewa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Gmina Grajewo
Starostwo Powiatowe w Grajewie
Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku
Powiatowy SZS w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
Klub Sportowy Maratonka
The North Event (Elektronicznezapisy.pl)

Współpraca:

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie
Jednostka Strzelecka 1011 ZS „Strzelec” OSW
Jednostka OSP w Grajewie, Jednostki OSP Gminy Grajewo
NSZZ Solidarność O. Grajewo
Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego
Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie
Hufiec Środowiskowy OHP w Grajewie

1. Program XXII Biegu Wilka

Miejsce i termin:
Grajewo 08.05.2021 r. (sobota) godz. 9.30 – 13.00 Klub „Hades” Grajewo ul. Wojska Polskiego 72A

Termin rezerwowy 03.07.2021.

Program minutowy:

10.45     zbiórka uczestników i uroczyste otwarcie przed budynkiem Klubu „Hades” w okolicy sceny plenerowej,

10.50     start honorowy,

11.00     start ostry do biegu głównego na dystansie 10000 m – 5 pętli, start wspólny, limit czasu 90 min. (trasa nie posiada atestu PZLA)

11.05     Nordic Walking – około 3000 m (limit 30 zgłoszeń)

Około 12.30 zakończenie imprezy i wręczenie nagród.

2. Trasa biegu głównego i Nordic walking (nie posiada atestu PZLA):

pętle alejkami, ścieżkami i ulicami wokół terenu Klubu „Hades” – nawierzchnia zróżnicowana

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo:

–    do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy (zawodniczki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie, że biorą udział w biegu głównym na własną odpowiedzialność; od zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana będzie dodatkowo pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu głównym;

–    w Klubowych Mistrzostwach mogą wziąć udział byli, obecni członkowie KS Maratonka, sponsorzy, osoby wspierające;

–    zawodnicy (zawodniczki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność, impreza jest ubezpieczona przez Organizatora;

–    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione;

–    przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

–    szatnie dla zawodników będą dostępne w budynku Klubu „Hades” – siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej, ul. Wojska Polskiego 72A;

–    informacje o noclegach dostępna jest u Organizatora (kontakt poniżej).

Zgłoszenia:

–    zgłoszenia do biegu głównego (dystans 10 km) można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl (link na www.maratonka.pl) – limit przyjęć – 150 osób,

–    zgłoszenia do udziału w biegu głównym przyjmowane będą również w dniu zawodów (o ile nie będzie wyczerpany limit) od godz. 9.30 do 10.30 w biurze zawodów w Grajewskiej Izbie Historycznej ul. Wojska Polskiego 72A,

–    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami:
86 261 11 34 lub 604 55 08 60, e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WPISOWE W BIEGU GŁÓWNYM 

do

01.05.2021

40 zł

02.05.2021

8.05.2021

50 zł

płatne do 01.05.2021 r. podczas rejestracji elektronicznej (DotPay) lub przelewem na rachunek bankowy klubu
nr 43 8768 1013 1310 4997 2000 0010 BS w Szczuczynie Filia w Grajewie
oraz 5
0 PLN (bieg główny) – przy zapisach w biurze zawodów. Zawodnicy rocznika 1961 i starsi są zwolnieni z opłaty startowej.
Wniesione wpisowe nie podlega zwrotowi.

W ramach wpisowego uczestnikom biegu głównego zapewniamy medal, pakiet startowy (gadżet sportowy, baton, numer startowy, agrafki, materiały promocyjne), napój izotoniczny na mecie.

4. Klasyfikacje i nagrody

Klasyfikacje Biegu Głównego:

  • Kategoria open kobiet i mężczyzn
  • Kategoria kobiet i mężczyzn zawodników powiatu grajewskiego
  • Kategoria Klubowych Mistrzostw KS Maratonka
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

K junior / M junior – młodzież w wieku 16-17 lat (rocznik 2005–2004)

K 18–29 / M 18–29

K 30–39 / M 30–39

K 40–49 / M 40–49

K 50–59 / M 50–59

K 60–69 / M 60–69

K 70+ / M 70+ (rocznik 1950 i starsi)

Nagrody:

–   w kategorii open kobiet i mężczyzn: nagrody rzeczowe za miejsca I–III,

–   w kategorii kobiet i mężczyzn z powiatu grajewskiego: nagrody rzeczowe za miejsca I–VI,

–   pamiątkowe medale dla uczestników biegu głównego i nordic walking.,

–   w kategoriach wiekowych: statuetki, maskotki (wilki),

–   w Mistrzostwach Klubowych KS Maratonka – upominki biegowe.

Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

5. Środki ostrożności

W biurze zawodów może znajdować się nie więcej niż 5 zawodników z zachowaniem dystansu społecznego z obowiązkową dezynfekcją rąk, noszeniem maseczek. Osoby nie stosujące się do obowiązujących przepisów czy poleceń organizatorów w tym zakresie oraz postanowień regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w biegu.

Organizator zastrzega możliwość odwołania biegu lub zorganizowania imprezy w terminie rezerwowym (ewentualny regulamin zostanie dodatkowo opublikowany) w przypadku niepomyślnej sytuacji epidemiologicznej lub obowiązywania ograniczeń i przepisów nadrzędnych.

6. Kontakt

Biuro zawodów:
MOSiR Grajewo
ul. Strażacka 2
19 – 200 Grajewo
tel. 86 261 11 34
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator biegu:
Wiesław Jerulank
tel. 604 550 860
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Maratonka Grajewo, ul. Strażacka 2,
19-200 Grajewo tel. 604 550 860.

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.